План роботи на вересень

№п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

1.

Наради при завідувачу:

1.1.

Затвердження плану роботи на вересень.

30.08

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

1.2.

Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО.

Про підготовку до консиліуму «Адаптація дітей раннього віку»

06.09

завідувач

Солодовник О.О.

вих. методисти Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

педагоги

 

1.3.

Про стан ведення ділової документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства.

13.09

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

1.4.

Підсумок оформлення приміщення груп та розміщення наочної інформації в батьківських куточках.

20.09

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

1.5.

Підсумок роботи за вересень.

27.09

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

2.

Участь у міських заходах:

2.1.

Секційні засідання:

-  інструкторів з фізкультури

(ЗДО № 29)

-  працівників психологічної служби (ССШ №1)

-  музичних керівників (ЗДО № 22)

 

05.09

 

05.09

 

06.09

 

Власенко О.В.

 

Кравцова Л.В.

 

Бабута Д.О.

 

 

3.

Методична робота з кадрами

3.1.

Вісті з секційних засідань педагогічних працівників

06.09

 

 

3.2.

Призначити наставників для молодих педагогів: Кравченко Л.А.,

Мартинюк І.М., Охріменко О.В.,

Теницька О.І.

06.09

вих.-методист

Макарова В.І.

 

3.3.

Семінари, семінари-практикуми

Теоретичний семінар «Освітня подорож» як засіб реалізації STREAM- освіти дошкільників»

Засідання 1.Сутність та принципи технології « Освітня подорож»

20.09

вих.-методист, педагоги

 

3.4.

Робота творчої групи з проблеми:

 «Упровадження освітньої програми  «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку»

I засідання

1.Зміст та структура Освітньої програми «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку 2. Опрацювання нормативно-правових документів про організацію роботи  за Програмою

 3.Вивчення та аналіз  освітньо-методичного забезпечення до Програми

03.09

керівник

творчої групи Солодовник О.О.

вихователь-методист Макарова В.І.

педагоги

 

3.5.

План роботи  лабораторії творчості «Особливості художньо-естетичного розвитку дітей  у ранньому віці»

1.Ознайомлення  з планом роботи на 2019-2020 н. р.

2.Проблеми виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів: традиції, досвід,інновації

10.09

керівник

творчої лабораторії

вих-мет. Макарова В.І.

 

вихователі груп раннього віку

 

3.6.

Робота клубу «Пошук» педагогів-початківців (І засідання)

1.  Ознайомлення слухачів клубу молодого вихователя «Пошук» з планом роботи на 2019-2020 н. р.

2.Огляд педагогічної та психологічної літератури, періодичних видань з питань створення умов для становлення і розвитку дітей раннього віку

20.09

керівник клубу «Пошук»

Кравченко Л.А.,

члени клубу

 

3.7.

Педагогічна майстерня спеціалістів (І засідання)

1. План роботи педагогічної майстерні з проблеми: «Використання сучасних засобів ІКТ  в освітньому процесі»

2. Опрацювання нормативно-право-вих документів про використання ІКТ в ДНЗ

3. Вивчення та аналіз науково-методичної літератури з проблеми

25.09

керівник педагогічної майстерні

Тарасенко В.С. члени педагогічної майстерні

 

3.8.

Надання методичної допомоги щодо здійснення самоосвіти педагогів (оформлення портфоліо педагога)

упродовж місяця

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

4.

Консультації для педагогів:

4.1.

Особистість педагога у вимірі ХХI століття

06.09

вих.-методист

Макарова В.І.

 

4.2.

Організовувати, але не обмежувати: розвивальний простір

24.09

вих.-методист Тарасенко В.С.

 

5.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

5.1.

Оформлення груп до нового навчального року

13.09

завідувач, вих.методисти

 

5.2.

Аналіз планування освітньої роботи з дітьми

20.09

6.

Заходи взаємодії закладу з управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони

6.1.

Обговорення нормативно-правових документів з безпеки життєдіяльності дітей у ЗДО

20.09

завідувач Солодовник О.О

вих.-методисти

 

6.3.

- Ляльковий театр «Кицькин дім» (ранній вік)

- Куточок книги. Розгляд ілюстрацій про пожежу (молодший вік)

-  Бесіда «Вогонь – друг, вогонь ворог» (старший вік)

 

 

20.09

педагоги усіх вікових груп

 

7.

Заходи взаємодії закладу з управлінням дорожнього руху

7.1.

Консультація для педагогів:

- Оновлення куточків безпеки дорожнього руху

- «Безпека життєдіяльності: формуємо навички дошкільників»

10.09

завідувач Солодовник О.О

вих.-методисти

 

7.2.

-Дидактична гра «Світлофор»

(ранній вік)

- Бесіда «У гостях у Світлофора-Моргайчика» (молод. вік)

-Розглядання пасажирського та вантажного транспорту

(середній вік)

-Розглядання дидактичної картини «Перехрестя» (старший вік)

10.09

педагоги усіх вікових груп

 

8.

Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою

8.1.

Цільова прогулянка до школи «Свято першого дзвоника»

02.09

вихователі

 

8.2.

Обговорення: «Зміст, форми та методи освітньої роботи в ЗДО і початковій школі. Нова українська школа: реалії сьогодення»

06.09

завідувач,

вих.-методисти,

учителі

 

8.3.

Створити інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків, вихователів

до 13.09

вих.-методист

Макарова В.І.

 

8.4.

Оформити «Куточок школяра»

до 27.09

педагоги

 

9.

Робота з батьками

9.1.

Вивчити статус та середовище родини та скласти банк даних про кожну сім'ю

09.09

вихователі

 

9.2.

Ознайомити з основними вимогами програм «Дитина» та «Впевнений старт» щодо виховання та розвитку дошкільників

11.09

вихователі

 

9.3.

Розмістити консультації для батьків на сторінках сайту групи

 

вихователі

 

9.4

«Перший крок у дитсадок» (пам’ятка)

05.09

пр.психолог

Кравцова Л.В.

 

9.5.

Дитина у віртуальному світі –компютер і телебачення- користь та небезпека (консультація)

13.09

пр.психолог

вихователі

 

9.6.

Консультація «Ми – батьки майбутніх першокласників»

27.09

вихователі

 

9.7.

Групові батьківські збори

 

 

 

Ранній вік

1. Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу

2. Вибори батьківського активу

16.09

 

вихователі груп раннього віку

 

Молодший вік

Ознайомлення з вимогами Освітньої програми «Дитина»

24.09

вихователі груп молодшого віку

 

Середній дошкільний вік

Ознайомлення з вимогами програми для дітей середнього віку «Впевнений старт»

25.09

вихователі

середніх груп

 

Старший вік

Цілісний підхід педагогів та батьків до виховання дитини за освітньою  програмою «Впевнений старт»

26.09

 

 

вихователі старших груп

 

 

Групи компенсуючого типу

Завдання мовленнєвого розвитку дітей груп компенсуючого типу

27.09

вихователі груп компенсуючого типу

 

10.

Робота методичного кабінету

10.1.

Підібрати інформацію до рубрик батьківського куточку

14.09

вихователі

 

10.2.

Виставка дитячих малюнків

«Мій дитячий садок»

09.09

педагоги

 

10.3.

Музичні свята і розваги:

«У світі іграшок» (ранній вік, молодші групи)

- «Свято вишиванок» (усі вікові групи)

 

21.09

 

02.09

 

Музичні керівники

 

10.4.

Спортивні свята і розваги

Олімпійський тиждень (заходи)

- Спортивна розвага «Рибка шукає друзів» (ранній, молодший вік)

- Спортивна розвага «Безлюдний острів» (середня, старша група)

 

з 10.09 по 14.09

 

Інструктор з фізкультури Власенко О.В.

 

11.

План медичної роботи

11.1.

Аналіз стану здоров’я дітей, їх розвитку та захворюваності

упродовж місяця

Завідувач,

с/м старша

 

11.2.

Своєчасне оформлення медичних документів на новоприбулих дітей

упродовж місяця

с/м старша

 

11.3.

 Провести  антропометричні вимірювання. Оформити «Листок здоров’я» та скласти карту розсаджування дітей

до 16.09

с/м старша

вихователі

 

11.4.

Спостереження за організацією проведення адаптаційного періоду для дітей

упродовж місяця

вихователі

с/м старша

 

11.5.

Контроль за ранковим прийомом, прогулянками дітей на свіжому повітрі

упродовж місяця

Завідувач,

с/м старша

 

12.

Адміністративно-господарча робота

12.1.

Розробити план заходів з покращення матеріально-технічного стану приміщень ЗДО на 2019-2020 навчальний рік

до 19.09

завідувач

Солодовник О.О. заст. завгоспод.

Тімченко Л.І.

 

12.2.

Здійснити контроль за веденням документації  заступника завгосподарством; зберіганням господарчого інвентарю

упродовж місяця

 

завідувач

Солодовник О.О.

 

13.

Виробничі наради

 

 

 

13.1.

1. Про готовність закладу до нового 2019-2020 навчального року

2. Підсумок літнього оздоровлення дітей

09.09.

завідувач

Солодовник О.О.

голова ПК

Кравченко Л.А.

 

           

 

 

 План роботи на серпень

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

1.

Наради при завідувачу:

1.1.

 

    1.2

    1.3.

Ознайомлення з планом роботи на серпень

 

Ігрова діяльність в літній період Підсумок  проведення літнього оздоровлення

02.08

 

 

   16.08

  23.08

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

Макарова В.І.

 

2.

Методична робота з кадрами

2.1.

Провести  інструктаж з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей з педагогами та обслуговуючим персоналом.

02.08

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

 

2.2.

Семінар-практикум: «Організація ігор – занять з піском»

09.08

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

2.3.

Консультації:

 

«Пізнавальні прогулянки з дошкільниками»

02.08

м/с старша

 

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

 

«Безпека дитини влітку»

16.08

 

4.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

4.1.

 

Ведення документації педагогами

упрод-овж місяця

вих.методист

Тарасенко В.С

 

4.2.

Планування організації життєдіяльності дітей

упрод-овж місяця

вих.методист

Тарасенко В.С

 

4.3.

Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи

упрод-овж місяця

вих.методист

Тарасенко В.С

м/с старша

 

4.4.

Дотримання режиму дня

упрод-овж місяця

м/с старша

 

4.5.

Проведення пошуково-дослідницької роботи

упрод-овж місяця

вих.методист

Тарасенко В.С

 

4.6.

Використання оздоровчих технологій

упрод-овж місяця

методист

 с/м старша

 

4.7.

Підготовка до нового навчального року

до 28.08

вих.-методист

Тарасенко В.С

 

5.

Організаційно-педагогічна робота

5.1.

5.1.1

Робота з дітьми:

Музичні свята, розваги:

- «Хай в серці кожної дитини живе любов до України»

(усі вікові групи)

- «До зустрічі тепле літечко!»

(усі вікові групи)

Музично-спортивні розваги:

- Розвага «Буде в місті і в селі мед солодкий на столі»

Спортивні свята та розваги:

- Розвага «Сюрприз від Лунтика» (ранній вік)

 - Свято «Козацькі забави» (середній, старший вік)

- «Олімпійські ігри»

 

 

06.08.

 

 

29.08.

14.08.

 

19.08

 

21.08

23.08

 

музичний керівник

Бабута Д.О.

 

 

 

 

 

інструктор з фізичної культури

Власенко О.В.

 

 

 

 

5.1.2.

Провести:

-         День книги

-         День літнього пейзажу

-         бесіду «Моє місто»

-         День рідної мови

-         День творчості

 

09.08.

12.08.

20.08.

21.08.

28.08.

вихователі

 

5.1.3.

Конкурс поробок «Фантазії літа»

16.07

вихователі

 

 

Провести екскурсію  «Літечко, прощавай»

18.07.

вихователі

 

5.1.4.

Робота з батьками:

Робота консультативного пункту для батьків

упро

довж місяця

спеціалісти

 

 

 

Консультація для батьків «Безпека вас і ваших дітей: профілактика харчових отруєнь»

до 08.08.

вихователі

 

 

Організувати конкурс малюнків разом з батьками  «Як ми відпочиваємо»

 

до 15.08

 

педагоги

 

6.

Робота методичного кабінету

6.1.

Надати консультативну допомогу  педагогам з питань оздоровлення дітей улітку

до 07.08.

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

 

6.2.

Розмістити інформацію про літнє оздоровлення на Інтернет-сайті ЗДО

упро-до29.08

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

6.3.

Провести огляд публікацій фахових періодичних видань та новинок методичної літератури

до 23.08

завідувач, вих.-методист

 

6.4.

Оформити стенд «Літнє оздоровлення дітей»

до 28.08

завідувач, вих.-методист

 

7.

План медичної роботи

7.1.

Контроль за:

-здійсненням прийому дітей на свіжому повітрі;

-проведенням ранкової гімнастики на свіжому повітрі;

-прогулянок, занять на свіжому повітрі

 

 

упро

довж місяця

 

 

вих..-методист,

сестра. мед. старша

 

7.2.

Провести контроль за дотриманням температурного  і питного режиму

упро

довж місяця

с/м старша

 

7.3.

Провести контроль за дотриманням норм загартування і харчування

до 15.08

с/м старша, педагоги

 

7.4.

Контроль за проведенням оздоровчої роботи з дітьми протягом літнього періоду.

09.08

сестра. мед. старша

 

8.

Адміністративно-господарча робота

8.1.

Здійснювати контроль за ігровим і спортивним обладнанням

упро

довж місяця

пом.зав.госп.

Тімченко Л.Г.

 

8.3.

Догляд за клумбами, городами

упро

довж місяця

педагоги

 

8.4.

Підготувати опалювальну систему до осінньо-зимового періоду

упро

довж місяця

пом.зав.госп.

Тімченко Л.Г.

 

           

 

План роботи на липень

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

1.

Наради при завідувачу:

1.1.

 

    1.2

    1.3.

Ознайомлення з планом роботи на липень

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку

Загартування дітей

01.07

 

 

   05.07

  12.07

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методист

Тарасенко В.С.

 

1.4.

 

1.5.

Екологічне виховання

 

Підсумок роботи за місяць

19.07

 

26.07

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методист

Тарасенко В.С.

 

2.

Методична робота з кадрами

2.1.

Провести  інструктаж з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей з педагогами та обслуговуючим персоналом.

03.07

завідувач

Солодовник О.О.

 

2.2.

Семінар-практикум: «Організація прогулянок»

05.07

вих. методист Тарасенко В.С.

 

2.3.

Консультації:

 

«Особливості загартування в оздоровчий період»

12.07

м/с старша

 

вих. методист

Тарасенко В.С.

 

 

«Шляхи активізації рухової активності дітей влітку»

19.07

 

4.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

4.1.

 

Використання оздоровчих технологій (тематичний)

 

 

упро

довж місяця

 

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методист

Тарасенко В.С

 

4.2.

Оптимізація рухового режиму

 

4.3.

Організація харчування

 

4.4.

Організація питного режиму

 

5.

Організаційно-педагогічна робота

5.1.

5.1.1

Робота з дітьми:

Музичні свята, розваги:

-«Корисні вітамінки» (усі вікові групи)

- «Ой на Івана та на Купала»

(усі вікові групи)

-Флеш-моб із смішариками

Музично-спортивні розваги:

-Свято Івана Купала

(середній, старший дошкільний вік)

Спортивні свята та розваги:

-Розвага Подорож до країни вітамінів» (молодший вік)

-День здоров’я «Здорові зубки»  (середні групи)

- Розвага  «Олімпійські ігри»

(старший вік)

 

 

02.07.

 

08.07.

19.07.

08.07.

 

16.07

23.07

30.07

 

музичний керівник

Бабута Д.О.

 

 

 

 

 

 

інструктор з фізичної культури

Власенко О.В.

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Провести:

- бесіду «Обережно:отруйні рослини та гриби!»

- День творчості «День сонця»

- День творчості «День сюжетно-рольової гри»

Тематичний тиждень:«Тиждень експериментів»

16.07.

 

 

04.07.

11.07.

 

08.07-12.07

 

вихователі

 

5.1.3.

Конкурс  віршів «Веселкове літо»

16.07

вихователі

 

 

Провести екскурсію «Туристичні стежини»

18.07.

вихователі

 

5.1.4.

Робота з батьками:

Робота консультативного пункту для батьків

упро

довж місяця

спеціалісти

 

 

 

Консультація для батьків «Безпека вас і ваших дітей: профілактика харчових отруєнь»

 

до 10.07.

вихователі

 

 

Розмістити  інформацію для батьків  «Оздоровлення дітей влітку»

 

до 05.07

 

педагоги

 

6.

Робота методичного кабінету

6.1.

Надати консультативну допомогу  педагогам з питань оздоровлення дітей улітку

до 05.07.

вих.. методист

Тарасенко В.С.

 

6.2.

Розмістити інформацію про літнє оздоровлення на Інтернет-сайті ЗДО

упро-до29.07

вих.. методист

Тарасенко В.С.

 

 

6.3.

Провести огляд публікацій фахових періодичних видань та новинок методичної літератури

до 23.07

завідувач, вих..-методист

 

7.

План медичної роботи

7.1.

Контроль за:

-здійсненням прийому дітей на свіжому повітрі;

-проведенням ранкової гімнастики на свіжому повітрі;

-прогулянок, занять на свіжому повітрі

 

 

упро

довж місяця

 

 

вих..-методист,

сестра. мед. старша

 

7.2.

Провести контроль за дотриманням температурного  і питного режиму

 

упро

довж місяця

с/м старша

 

7.3.

Провести контроль за дотриманням норм загартування і харчування

до 19.07

с/м старша, педагоги

 

7.4.

Провести консультацію «Загартування дітей природними чинниками»

09.07

сестра. мед. старша

 

8.

Адміністративно-господарча робота

8.1.

Здійснювати контроль за ігровим і спортивним обладнанням

упро

довж місяця

завідувач

Солодовник О.О.,

 пом.зав.госп.

Тімченко Л.Г.

 

8.2.

Заміна піску у пісочницях

до

25.07

пом.зав.госп.

Тімченко Л.Г.

 

8.3.

Закупити виносні іграшки, атрибути

до

04.07.

вих.-методист

Тарасенко В.С

 

8.4.

Догляд за клумбами, городами

упро

довж місяця

педагоги

 

           

 

 

План роботи на червень

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

1.

Наради при завідувачу:

1.1.

 

    1.2

Ознайомлення з планом роботи на червень

Ознайомлення з нормативними документами МОН

03.06

 

 

   07.06

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методист Макарова В.І.

 

1.3.

 

1.4.

Методи оздоровлення дітей влітку

 

Підсумок роботи за місяць

14.06

 

21.06

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методист Макарова В.І.

 

2.

Методична робота з кадрами

2.1.

Провести  інструктаж з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей з педагогами та обслуговуючим персоналом.

07.06

завідувач

Солодовник О.О.

 

2.2.

Семінар-практикум: «Використання  сучасних оздоровчих технологій»

19.06

вих. методист Макарова В.І.

 

2.3.

Консультації:

 

«Зміцнюємо здоров`я влітку: від фізкультурних занять до захопливих квестів»

12.06

 

 

вих. методист

Макарова В.І.

 

 

 

«Проведення спостережень у природі»»

19.06

 

4.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

4.1.

Ведення документації педагогами (попередній)

 

 

упро-довж місяця

 

Завідувач Солодовник О.О.

вих.-методист Макарова В.І.

 

 

 

 

 

4.2.

Планування організації життєдіяль-ності дітей (попередній)

 

4.3.

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей (оперативний)

 

4.4.

Дотримання режиму дня (оперативний)

 

4.5.

Використання оздоровчих технологій (тематичний)

 

5.

Організаційно-педагогічна робота

5.1.

5.1.1

Робота з дітьми:

Музичні свята, розваги:

-«День захисту дітей» (усі вікові групи)

- «Завітало тепле літечко»

(ранній, молодший вік)

Музично-спортивні розваги:

-«Як козаки по сіль ходили»

(середній, старший дошкільний вік)

Спортивні свята та розваги:

-«Ігри, конкурси, розваги»

(ранній , молодший вік)

-«Цікаві знахідки» (старший вік)

- Розвага з елементами кік-аеробіки

(старший вік)

 

03.06

 

21.06

 

 

 

14.06

 

   07.06

   24.06

   27.06

 

музичний керівник

 

 

 

інструктор з фізичної культури

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Провести:

- бесіду «Літо –період вітамінів»

- День творчості «Літні квіти»

-тематичний тиждень «Літо в гості завітало»

10.06

 

04.06

03.06-07.06

вихователі

 

5.1.3.

Конкурс малюнків на асфальті «Ми веселі діти – дуже раді літу»

06.06

вихователі

 

 

Провести екскурсію «Вітання з літом»

12.06.

вихователі

 

5.1.4.

Робота з батьками:

Робота консультативного пункту для батьків

упро

довж місяця

спеціалісти

 

 

 

Консультація для батьків «Відпочиваємо разом з малюками: цікаво і змістовно»

 

до 10.06

вихователі

 

 

Розмістити  інформацію для батьків  «Оздоровлення дітей влітку»

 

до 06.06

 

педагоги

 

6.

Робота методичного кабінету

6.1.

Надати консультативну допомогу  педагогам з питань оздоровлення улітку

до 05.06

вих. методист

Макарова В.І.

 

6.2.

Організувати тематичну виставку інформаційно-педагогічної літератури «Загартування дитячого організму»

до 10.06

вих. методист

Макарова В.І.

 

 

6.3.

Розмістити інформацію про літнє оздоровлення на Інтернет-сайті дошкільного закладу

до 02.06

вих. методист

Макарова В.І.

 

 

6.4.

Скласти річний план роботи ЗДО на 2019-2020 н.р.

до 20.06

завідувач, вих.-методист

 

7.

План медичної роботи

7.1.

Перевести дошкільної освіти на літній режим роботи

до 03.06

сестра мед.ст., педагоги

 

7.2.

Контроль за:

-здійсненням прийому дітей на свіжому повітрі;

-проведенням ранкової гімнастики на свіжому повітрі;

-прогулянок, занять на свіжому повітрі

 

 

упро

довж місяця

 

 

завідувач, вих.-методист,

сестра. мед. старша

 

 7.3.

Оформити листки здоров’я та скласти карти розсаджування дітей

упро

довж місяця

сестра мед.ст., педагоги

 

 

Провести контроль за дотриманням температурного  і питного режиму

 

 

 

 

Провести антропометричні вимірювання дітей

до 07.06

сестра мед.ст., педагоги

 

7.4.

Проводити консультації щодо загартування дітей природними чинниками

упро

довж місяця

сестра. мед. старша

 

8.

Адміністративно-господарча робота

8.1.

Здійснювати контроль за ігровим і спортивним обладнанням

упро

довж місяця

завідувач

Солодовник О.О.

 

8.2.

Заміна піску у пісочницях

до

27.06

завідувач

Солодовник О.О.

 

8.3.

Закупити виносні іграшки, атрибути

до

03.06

завідувач

Солодовник О.О.

 

8.4.

Догляд за клумбами, городами

упро

довж місяця

педагоги

 

           

 

 

ПЛАН РОБОТИ

на оздоровчий період 2019 року

Сумського дошкільного навчального

закладу (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний»

 

м. Суми, Сумської області

 

Завдання роботи дошкільного навчального закладу на ОЗДОРОВЧИЙ період

Керуючись Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», дошкільний заклад визначив такі основні завдання на оздоровчий період:

1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров'я.

          2. Формування у дошкільників суб’єктивного ставлення до природи, як пізнавальної, естетично-моральної цінності через пошуково-дослідницьку діяльність.

3. Продовжувати проводити роботу з батьками щодо питань виховання та оздоровлення дітей в літній період засобами просвітницької роботи.

 

РОЗДІЛ II

Методична робота з кадрами.

Робота методичного кабінету

Зміст роботи
Термін виконання

Відповідальні

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення теоретичного рівня і фахової майстерності

педагогів дошкільного закладу

1.

Надавати консультативну допомогу педагогам з питань оздоровлення дітей влітку

упро-довж літа

вихователі-методисти

 

2.

Підготувати методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань організації оздоровлення дітей

упро-довж літа

вихователі-методисти

 

3.

Організувати тематичні виставки методичної літератури: «Екологічне виховання», «Загартування дитячого організму», «Ігрова діяльність»

червень-серпень

вихователі-методисти

 

4.

Проводити огляд публікацій у фахових періодичних виданнях та новинок методичної літератури

упро-довж літа

вихователі-методисти,

педагоги

 

5.

Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами з питань оздоровлення дітей

червень

педагоги

 

6.

Розміщувати інформацію про літнє оздоровлення на Інтернет-сайті дошкільного закладу

упро-довж літа

вихователі-методисти

 

7.

Скласти річний план роботи ЗДО на 2019 – 2020 н.р.

червень-серпень

вих.-методист Макарова В.І.

 

8.

Поповнити методичний кабінет,  вікові групи наочно-дидактичними посібниками, ігровими атрибутами

липень-серпень

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 педагоги

 

9.

Розробити орієнтовний план роботи на оздоровчий період 2020 року

серпень

вихователі-методисти

 

10.

Скласти орієнтовний розподіл занять на 2019-2020 навчальний рік

серпень

вихователі-методисти

 

11.

Оформити фотозвіт «Літо -2019 року в «Ювілейному»»

серпень

вих.-методист

Макарова В.І.

 

12

Організувати взаємовідвідування занять та режимних моментів. Обмін досвідом педагогів

 

упро-довж літа

вихователі-методисти, вихователі

 

Методична робота з кадрами

1.

Провести  інструктаж з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей з педагогами та обслуговуючим персоналом

травень

зав. ДНЗ

Солодовник О.О

вих.-методист

Макарова В.І.

 

2.

Наради при завідувачу:

1. Ознайомлення з планом роботи

на червень

2. Методи оздоровлення дітей влітку

3. Сторінками педагогічної преси

червень

зав. ДНЗ Солодовник О.О

вих.-методист

Макарова В.І.

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

1.Ознайомлення з планом роботи на липень

2. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку

3. Години творчого пошуку з питань вибору оптимальних форм роботи з дітьми

липень

1. Ознайомлення з планом роботи на серпень

2. Ігрова діяльність в літній період

3. Підсумок  проведення літнього оздоровлення

серпень

3.

Консультації:

-   Зміцнюємо здоров’я влітку: від фізкультурних занять до захопливих квестів

-   Проведення спостережень у природі

червень

вихователі-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

-    Особливості загартування в оздоровчий період

-    Шляхи активізації рухової активності дітей влітку

липень

-    Пізнавальні прогулянки з дошкільниками

-    Безпека дитини влітку

серпень

4.

Семінари-практикуми:

-   «Використання сучасних

оздоровчих технологій»

-   «Організація ігор-занять із піском»

червень

 

липень

вихователі-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

5.

Конкурси:

- Конкурс малюнків на асфальті « Ми – веселі діти, дуже раді літу»

- Конкурс  з використанням LEGO -конструювання «Маленькі архітектори»

- Фотоконкурс  «Світ очима дітей»

червень

 

липень

серпень

вихователі

 

             

 

РОЗДІЛ III

Вивчення стану оздоровлення та організації життєдіяльності дітей ВЛІТКУ

Назва контролю

Форма

контролю

Група

Термін

виконання

Відпові-дальні

Відміт-ка про вико-нання

1

Ведення документації педагогами

вибірковий

усі групи

червень-серпень

зав. ДНЗ, методист

 

2

Планування організації життєдіяльності дітей

вибірковий

усі групи

червень-серпень

методист

 

3

Оптимізація рухового режиму

вибірковий

усі групи

липень

зав. ДНЗ, методист

 

4

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей

вибірковий

 

усі групи

червень

зав. ДНЗ, методист

 

5

Організація

харчування

вибірковий

 

усі групи

липень

зав. ДНЗ

 

6

Організація питного режиму

вибірковий

 

усі групи

липень

зав. ДНЗ

 

7

Проведення пошуково-дослідницької роботи

вибірковий

усі групи

серпень

методист

 

8

Дотримання режиму дня

вибірковий

усі групи

червень-серпень

методист

 

9

Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи

вибірковий

усі групи

червень-серпень

методист сестра медична старша

 

10

Використання оздоровчих технологій

вибірковий

усі групи

червень-серпень

методист сестра медична старша

 

11

Підготовка до нового навчального року

тематичний

усі групи

серпень

завіду-вач, методист

 

 

РОЗДІЛ IV

Організаційно-педагогічна робота З ДІТЬМИ, ВЗАЄМОДІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СІМ’ЄЮ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

Зміст роботи
Форма
роботи
Термін виконан-ня

Відповідальні

Відміт-

ка про вико-нання

Методична робота

1.

Організувати виставку інфор-маційно-педагогічної літера-тури «Оздоровлення дошкіль-ників влітку»

виставка

червень

вихователі-методисти

 

2.

Поповнити матеріали медіатеки матеріалів з організації літнього оздоровлення

картотека

липень

вихователі-методисти

 

3.

Оформити стенд «Літнє оздоровлення дітей»

стенд

серпень

методист, вихователі

 

Робота з дітьми

1.

 

Музичні свята, розваги:

- «Завітало тепле літечко»

 (ранній, молодший вік)

- «День захисту дітей»

(усі вікові групи)

- Розвага «Як козаки по сіль ходили»

(середній, старший вік)

свято

 

розвага

 

розвага

 

 

червень

музичні керівники, вихователі

 

- «Корисні вітамінки»

(ранній, молодший, середній вік)

- «Ой на  Івана та на Купала»

(усі вікові групи)

- Флеш- моб із смішариками

 

розвага

 

 

розвага

 

 

липень

музичні керівники, вихователі

 

- «Хай в серці кожної дитини живе любов до України»

(усі вікові групи)

- «До зустрічі тепле літечко!»

(усі вікові групи)

розвага

 

 

розвага

 

 

 

серпень

музичні керівники, вихователі

 

2.

Свята за народним календарем:

-      Свято Івана Купала

-      Розвага «Буде в місті і в селі мед солодкий на столі»

липень

серпень

музичні керівники,вихователі

 

 

3.

Спортивні свята та розваги:

- Спортивне свято «Ігри, конкурси, розваги» (ранній, молодший вік)

- Свято «Цікаві знахідки»

 (старша група)

- Розвага з елементами «Кік-аеробіки»

 

розвага

 

 

свято

 

розвага

 

червень

інструктор з фізкультури Власенко О.В., вихователі

 

- День здоров’я «Здорові зубки»(середня група)

- Розвага «Подорож до країни вітамінів» (молодший вік)

- Розвага «Острів піратів» (старша група)

розвага

 

 

розвага

 

липень

інструктор з фізкультури Власенко О.В., вихователі

 

- Розвага «Сюрприз від Лунтика» (ранній вік)

 - Свято «Козацькі забави» (середній, старший вік)

- «Олімпійські ігри»

розвага

 

свято

 

розвага

 

серпень

інструктор з фізкультури Власенко О.В., вихователі

 

4.

Бесіди:

-      «Літо-період вітамінів»

-      «Обережно: отруйні рослини та гриби»

-      «Моє місто»

бесіди

червень липень

 

серпень

вихователі

 

5.

Дні творчості:

- День літніх квітів

- День казкаря

- День східної фізкультури

- День ягід

 

 

червень

вихователі

 

- День сонця

- День ігор з піском «Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться»

- День сюжетно-рольової гри

 

 

липень

вихователі

 

-     День книги

-     День літнього пейзажу

-     День рідної мови

-     День творчості

 

серпень

вихователі

 

6.

Тематичні тижні:

-        «Літо в гості завітало»

-        «У світі казки чарівної»

-        «Тиждень здоров’я»

-        «У світі природи»

 

червень

вихователі

 

-        «Природні явища влітку»

-        «Моя сімя»

-        «У світі гри»

-        «Тиждень експериментів»

 

липень

вихователі

 

-        «Хто нас розуму навчає»

-        «Люби і оберігай»

-        «Україна – рідний край»

-        «Творчості і фантазії»

 

серпень

вихователі

 

7.

Конкурси:

- «Щасливий світ дитинства» (малюнок на асфальті до Міжнародного Дня захисту дітей)

- конкурс віршів «Веселкове літо»

- конкурс поробок «Фантазії літа»

 

червень

 

 

 

липень

 

серпень

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

8.

Прогулянки, походи:

1.Екскурсія «Вітання з літом»

2.«Туристичні стежини»

3.«Я з метеликом дружу»

4. «Літечко, прощавай»

упродовж літа

червень

липень

липень

серпень

вихователі

 

Співпраця з батьками

1.

Робота консультативних пунктів для батьків

робота з батьками

упродовж літа

методист, вихователі

 

2.

Провести консультації:

- «Відпочиваємо разом з малюками: цікаво і змістовно»

- «Безпека вас і ваших дітей: профілактика харчових отруєнь»

робота з батьками

упродовж

літа

вихователі-методисти, вихователі

 

3.

Оформлення інформаційних куточків для батьків з питань оздоровлення, харчування дітей та профілактики захворювань у літній період

стенди

упродовж

літа

педагоги

 

4.

Майстер-клас з батьками «Наші матусі – великі майстрині»

майстер-клас

липень

педагоги

 

5.

Організувати конкурс малюнків разом з батьками  «Як ми відпочиваємо»

конкурс

серпень

педагоги, батьки

 

6.

Залучати батьків до участі у проведенні: музичних, спортивних свят та розваг

робота з батьками
упродовж
літа

вихователі, музичні керівники

 

             

 

РОЗДІЛ V

Робота медичного кабінету.

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

Зміст роботи
Термін виконання

Відповідаль-ні

Відміт-ка про вико-нання

Організаційна робота

1.

Перевести дошкільний навчальний заклад на літній режим роботи
червень

завідувач, сестра медична старша

 

Оздоровчі заходи

1

Контроль за:

-       здійсненням прийому дітей на свіжому повітрі, проведенням ранкової гімнастики, прогулянок, занять;

-      провітрюванням приміщень за відсутності дітей;

-      сонячними ваннами під тінню дерев з покритою головою при дотриманні норм температурного режиму;

-      повітряними ваннами водними процедурами після денного сну (умивання обличчя, шиї, рук).

червень - серпень

сестра

медична старша, вихователі

 

Медико-профілактичні заходи

1.

Своєчасне надання медичної допомоги дітям, які захворіли, проведення профілактичних щеплень.

постійно

сестра медична старша

 

2.

Проведення антропометричних вимірювань дітей.

1 раз на квартал

сестра медична

 

3.

Оформити листки здоров’я та скласти карти розсаджування дітей.

червень

сестра медична

 

4.

Контроль за проведенням оздоровчої роботи з дітьми протягом літнього періоду.
серпень

 

 

завідувач,

вих. методист,

сестра мед. старша, лікар

 

5.

Контроль за дотриманням температурного і питного режиму.
упро-довж

сестра мед. старша, лікар

 

6.

Контроль за дотриманням норм загартування і харчування.
упро-довж літа

завідувач, сестра мед.старша

 

7.

Аналіз захворюваності дітей під час проведення оздоровчого періоду
1 раз на місяць

сестра мед. старша

 

8.

Поповнювати медичний кабінет необхідними лікарськими препаратами.
1 раз на місяць

сестра медична старша

 

9.

Проводити огляд дітей на педікульоз та коросту

упро-довж літа

сестра медична старша

 

10.

Надавати своєчасну медичну допомогу дітям, які захворіли, ізолювати їх до приходу батьків

упро-довж літа

сестра медична старша

 

Організація харчування

1.

Дотримання перспективного меню на оздоровчий період
упро-довж літа

сестра медична старша

 

2.

Контроль за санітарним станом харчоблоку

упро-довж літа

медична сестра старша

 

3.

Відповідно до норм увести в меню овочі, фрукти, соки
щоден-но

медична сестра старша

 

4.

Звіт про організації по харчуванню
червень

сестра мед.ст.

 

Санітарно-просвітницька робота

1.

Провести консультації:
-         «Загартування дітей природними чинниками»
-         «Пам’ятка для батьків щодо профілактики гострих кишкових інфекцій»
-         «Обережно, отруйні гриби та ягоди»

 

червень

 

липень

 

 

серпень

сестра медична старша

 

2.

Випустити санбюлетені:

-   «Профілактика кишкових захворювань»

-   «Особиста гігієна дітей дошкільного віку»

-   «Алергія у дітей»