План роботи на лютий

 

№ п/п

Зміст роботи

 

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

 

1.

Наради при завідувачу:

1.1.

- Затвердження плану роботи на лютий.

1.02

 

 

 

завідувач

Солодовник О.О.

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С., педагоги

 

1.2.

- Про підготовку до консиліуму «Готовність дітей до навчання в школі»

8.02

 

1.3.

- Про підготовку до проведення Свята Весни.

 – Обговорення періодичних видань

15.02

 

1.4.

- Підсумок роботи з батьками.

- Підсумок роботи за місяць

22.02

 

2.

Участь у заходах міста

2.1.

Семінар-нарада вчителів – логопедів 

«Формування фонетико-фонематичних процесів у дітей дошкільного віку з порушенням мовлення»

ЗДО  № 16             

28.02

 

Учителі-логопеди Солодовник М.К.,

Безверха І.Г.

 

3.

Методична робота з кадрами

3.1.

Тренінгове  заняття для педагогів

9.02

пр. психолог

Кравцова Л.В..

 

3.2.

Консиліум «Готовність дітей до навчання в школі»

27.02

пр. психолог

Кравцова Л.В.

вихователі старших груп

 

3.3.

Семінар-практикум «Використанння коректурних таблиць»

1.Коректурні таблиці  як засіб формування інтелектуально-мовленнєвого розвитку

2.Алгоритм роботи з коректурними таблицями

 

 

 

вихователь-методист

Макарова В.І.

 

 

учитель-логопед Солодовник М.К.

 

4.

Консультації:

4.1.

Батьківські збори: «Коротко про головне»

6.02

вих.-методист

Макарова В.І

 

4.2.

Лепбук – розвивальна книжка з індивідуальною характеристикою

15.02

вих.-методист Тарасенко В.С.

 

5.

Робота клубу «Пошук» педагогів-початківців

5.1.

Підібрати консультації для батьків «Розвивальні іграшки»

 

14.02

молоді спеціалісти

 

6.

Робота творчої групи

6.1.

Підібрати дидактичні ігри, ігрові посібники до Освітньої програми «Впевнений старт » для дітей старшого дошкільного віку

до 22.02

члени творчої групи

 

 

6.

Відкриті покази різних видів роботи

6.1.

Інтегроване заняття з розвитку соціально- економічної компетентності дітей з використанням квест -технології

13.02

 

Мартинюк І.М.

 

6.2.

Робота гуртка  «Афлатот» з проблеми соціально-фінансової освіти

14.02.

Волохова Н.І.

 

7.

Педагогічна рада «Соціально-економічна компетентність: інноваційні підходи»

7.1.

Виконання рішень попередньої педагогічної ради

22.02

вих.-методист

Тарасенко В.С.

 

7.2.

Значення предметно-практичної  діяльності

завідувач Солодовник О.О.

 

7.3.

Про стан соціально-економічної освіти в ДНЗ

вих.-методист

Макарова В.І.

 

7.4.

Формування економічної культури дошкільників.

Мартинюк І.М.,

Теницька О.І.,

Охріменко О.В.

 

7.5.

Сюжетно-рольові та дидактичні ігри як засіб економічного виховання. 

Кравченко Л.А.,

Волохова Н.І.

 

 

7.6.

Економічне виховання – процес формування сучасного економічного мислення

Бабута Д.О., Демидова Н.Я.,

Кисіль Д.О.,

Ковльова Н.В., Сіроштан В.В.

 

7.7.

Рішення педагогічної ради

завідувач Солодовник О.О.

 

8.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

8.1.

Тематичний контроль за станом «Соціально-економічне виховання дошкільників»

з 11.02

по 15.02

завідувач,

вих.-методисти

 

8.2.

Аналіз планування освітньої роботи з дітьми

до 28.02

завідувач,

вих.-методисти

 

8.3.

Підготовка педагогів до робочого дня

упродовж місяця

завідувач,

вих.-методисти

 

9.

Заходи взаємодії закладу з управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони

9.1.

Сюжетно- дидактична гра

«Приготуємо чай для ляльки»

 (ранній вік)

20.02

Куриленко В.М.

 

9.2.

Малювання пожежної машини

 (молодший вік)

20.02

 

Демидова Н.Я.

 

9.3.

Конструктивно-будівельна гра «Пожежна частина» ( старший вік)

 

20.02

Теницька О.І.,

Мартинюк І.М.

 

9.4.

Виготовити ширми, папки-пересувки, інформаційний стенд «Безпечне довкілля для наших дітей»

20.02

Теницька О.І.

Волохова Н.І.

 

10.

Заходи взаємодії закладу з управлінням дорожнього руху

10.1.

Рухлива гра «Горобчики і автомобіль» (ранній вік)

26.02

Мірошніченко В.С.

Ховрич Т.А.

 

10.2.

Малювання «Світлофор» (молодший вік

26.02

Сіроштан В.В.

Носаль В.Б.

 

 

10.3.

Вечір загадок (середня група)

 

26.02

 

Охріменко О.В.

 

10.4.

В. Клименко «Хто найважливіший на вулиці?» (старший вік) Обігрування ситуацій

 

26.02

 

Мартинюк І.М.

 

10.5.

Пам’ятка для батьків « Добра дорога дитинства»

 

26.02

Кравченко Л.А.

 

11.

Робота з батьками

11.1.

Обмін думками «Що є справжнім читанням для дошкільняти»

15.02

пр.психолог

 

11.2.

Групові батьківські збори «Формування соціально-економічної компетентності дитини»

з 7.02 по 13.02

педагоги усіх вікових груп

 

11.3.

Загальні батьківські збори:

1. Про наступність роботи ЗДО та школи

2. Звіт керівників гуртків

 «Зірочки Ювілейного»

14.02

 

 

15.02.

завідувач,

голова БК,

керівники гуртків

 

12.

Робота методичного кабінету

12.1.

Тиждень педагогічної майстерності

 

13.02-15.02

вихователі

 

Розробити сценарії спортивних свят та розваг з патріотичного виховання

 

до 9.02

інструктор з фізкультури,

Власенко О.В.

 

12.5.

День рідної мови

21.02

вихователі

 

13.

Музичні свята і розваги:

13.1.

«Свято бабусі»

7.02

Кисіль Д.О.

 

13.2.

Свято Масляної

(усі вікові групи)

 

14.02

вихователі,

музичні керівники Бабута Д.О.,

.

 

13.3.

Звіт гурткової роботи

(усі вікові групи)

15.02

 

12.

Спортивні свята і розваги:

12.1.

Розвага «Мій дзвінкий, веселий м’яч» (ранній, молодший вік)

27.02

вихователі,

інструктор з фізкультури,

Власенко О.В.

 

12.2.

Свято «Веселі старти»  (середня, старша група)

28.02

 

13.

План медичної роботи

13.1.

Провести антропометричні вимірювання дітей

до 8.02

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

13.2.

Затвердити листки здоров’я та карти розсаджування дітей

до 8.02

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

13.3.

Слідкувати за дотриманням дітьми основних правил гігієни

16.02

сестра мед. ст.

педагоги

 

14.

Адміністративно-господарча робота

14.1.

1. Про виконання  нового Санітарного регламенту

2. Про виконання  правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.02

завідувач

Солодовник О.О

голова ПК

Кравченко Л.А.

 

14.2.

Здійснювати контроль за санітарним станом груп та ділянок дошкільного закладу

22.02

сестра мед. старша

 

               

 

Вихователь-методист                                                    В. І. Макарова

План роботи на січень

 

 

№п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

 

1.

Наради при завідувачу:

 

1.1.

- Про стан виконання плану роботи за І півріччя.

4.01

 

завідувач

Солодовник О.О.

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С., педагоги

 

1.2.

Аналіз відвідування дітей

11.01

 

1.3.

Про самоосвіту педагогів

18.01

 

1.4.

Про підготовку до педради

25.01

 

2.

Участь у міських заходах:

 

2.1

Логопедичний фестиваль «Логофест- 2019»

СумДПУ ім. А.С. Макаренка 

30.01

вчителі-логопеди

 

3.

Методична робота з кадрами

 

3.1.

Семінар-практикум «Казкотерапія.» Виховання казкою за Л.Фесюковою»

Засідання 2

2. Творчі методи роботи з казкою

11.01

Охріменко О.В.

 

4.

Робота творчої групи

4.1.

 

 

 

4.2

Круглий стіл

«Результативність впровадження Програми «Впевнений старт»»

 

Підібрати аудіо -записи  до лексичних тем

18.01

 

 

члени творчої групи

 

5.

Педагогічна майстерня «вузьких» спеціалістів:

Створити медіатеку дидактичних ігор  для роботи з дітьми груп компенсуючого типу

до 25.01

вчителі-логопеди, вихователі логопедич-

них груп

 

6.

Робота клубу педагогів-початківців «Пошук»

Виготовити дидактичні ігри з сенсорного розвитку. Показ роботи з дітьми «Гра – основа розвитку дітей»

до 25.01

молоді спеціалісти

Кравченко Л.А.

 

7.

Консультації:

 

7.1.

Методика Кюїзенера для дітей раннього віку

10.01

вихователь

Охріменко О.В.

 

7.2.

Як зацікавити дошкільників професіями дорослих

 

вихователь

Волохова Н.І.

 

8.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

8.1.

Комплексний контроль за організацією освітньо-виховної роботи за програмою «Дитина» (молодший вік)

17.01

завідувач, вих.мето-дисти

 

8.2.

Аналіз планування освітньої роботи з дітьми

упродовж місяця

Завідувач, вих.-методисти

 

8.3.

Аналіз дитячих робіт з зображувальної діяльності

до 29.01

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

9.

Відкриті покази різних видів роботи

9.1.

Інтегроване заняття з англійської мови з використанням інтерактивної дошки

23.01

Подус О.А.

 

 

 

9.2.

Інтегроване заняття на тему «Витівки снігової королеви»

21.01

Демидова Н.Я.

 

 

9.3.

Заняття з формування фонетико-фонематичної системи мовлення на тему «Казка в гості завітала»

22.01

Безверха І.Г.

 

 

 

9.4.

Інтегроване заняття «У королівстві математики»

23.01

Кравченко Л.А.

 

 

9.5.

Інтегроване заняття «До нас казка завітала»

22.01

Носаль В.Б.

 

 

10.

Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою

10.1.

Створення передумов для безболісної адаптації до нового соціального середовища

 до 18.01

 

пр. психолог

 

 

 

10.2

Провести бесіду про школу, підібрати відеоматеріали про правила поведінки школярів.

Підготувати матеріали до сюжетно-рольової гри «школа».

до 28.01

вихователі старших груп

 

10.3

 Вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

з 21.01

пр.психолог

Кравцова Л.В.

 

11.

Заходи взаємодії закладу з управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони

11.1.

Дидактична гра «Обережно вогонь» (ранній вік)

16.01

вихователі груп раннього віку

 

11.2.

Сюжетно-рольова гра «Пожежники» (молодший вік)

16.01

вихователі груп молодшого віку

 

11.3.

Гра – вистава «Разом гасимо пожежу» (старший вік)

16.01

вихователі груп старшого віку

 

12.

Заходи взаємодії закладу з управлінням дорожнього руху

12.1.

Ліплення «Світлофор» (ранній вік)

 

28.01

вихователі груп раннього віку

 

12.2.

-     Малювання «Зебра – пішохідний перехід» (молодший вік)

28.01

вихователі груп молодшого віку

 

12.3.

-    Бесіда «Які бувають машини?»

(середній вік)

28.01

вихователі груп середнього віку

 

12.4.

-      Розгляд картини  «Вулиця міста»

(старший вік)

28.01

вихователі груп старшого віку

 

13.

Робота з батьками

 

13.1.

Рекомендація «Сенсорна інтеграція»

12.01

вихователі

 

13.2.

Бесіда «Копійка гривню береже»

19.01

вихователі

 

14.

Робота методичного кабінету

 

14.1.

Оформити виставку новинок методичної літератури: «Соціально-економічний розвиток дітей»

30.01

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

15.

Музичні свята і розваги:

15.1.

«Віночок різдвяних свят» (усі вікові групи)

21.01

музичні керівники,

Мартинюк І.М.

Кравченко Л.А.

 

15.2.

«Свято тата» (родинне свято) (усі вікові групи)

24.01-25.01

 

16.

Спортивні свята і розваги:

16.1.

День здоров’я «Здорових, сильних діток виховує наш дитсадок!» (ранній, молодший вік)

30.01

інструктор з фізкультури Власенко О.В.

 

16.2.

День здоров’я «Що нам потрібно робити, щоб ніколи не хворіти» (середня, старша група)

31.01

 

17.

План медичної роботи

 

17.1.

Звіт про своєчасне проходження медичного обстеження працівниками

до 21.01

сестра мед. ст.

 

15.2.

Консультація для вихователів та батьків «Профілактика простудних захворювань»

до 22.01

сестра мед. ст.

 

18.

 

Адміністративно-господарча робота

 

18.1.

Контроль за веденням документації; використанням медичних препаратів сестрою медичною старшою

1 раз на

квартал

завідувач

Солодовник О.О

 

18.2.

Аналіз стану фінансово-господарської діяльності

до 14.01

завідувач

заст. зав. госп.

 Тімченко Л.Г.

 

18.3.

Аналіз виконання норм харчування за І-півріччя

до 22.01

сестра мед. ст.

 

18.4.

Контроль за санітарним станом груп, приміщення ДНЗ(звіт)

до 28.01

сестра мед. ст.

 

18.5.

Контроль за зберіганням білизни, спец.одягу (звіт)

до 28.01

заст. зав. госп.

 Тімченко Л.Г.

 

18.6.

Придбати миючі, дезинфікуючі засоби

до 20.01

заст. зав. госп.

 Тімченко Л.Г.

 

План роботи на грудень 

 

№п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

 

1.

Наради при завідувачу:

 

1.1.

 Ознайомлення з новинками педагогічної літератури. Про стан передплати періодичних видань

7.12

завідувач

Солодовник О.О.

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С., педагоги

 

1.2.

Про підготовку до проведення Новорічних свят

14.12

 

1.3.

Про стан батьківської плати за харчування дітей

21.12

 

1.4.

Про підсумок конкурсу оформлення груп до новорічного свята

Затвердження плану роботи на січень 

28.12

 

2.

Участь у міських заходах:

2.1.

Методичне об’єднання інструкторів фізичної культури «Забезпечення високої якості дошкільної освіти шляхом використання інтерактивних форм роботи з фізичного виховання» (ЗДО № 13)

5.12

 

 

Власенко О.В.

 

2.2.

Методичне об’єднання вихователів груп старшого  віку «Формування соціальної компетентності дитини в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (НВК № 37)

6.12

 

 

Мартинюк І.М.

 

2.3

Методичне об’єднання вчителів-логопедів ЗДО (ЗДО № 26)

 

 

 

3.

Методична робота з кадрами

 

3.1.

 Підготувати звіт освітньої роботи з дошкільниками за  І півріччя (портфоліо)

21.12

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

 

3.2.

Підсумок рейтингу педагогів за І півріччя

28.12

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

4.

Консультації для педагогів:

4.1.

Як виховувати культуру харчування?

7.12

Тарасенко В.С.

 

4.2.

Інтерактивна дошка та її використання

12.12

Пестун О.Г..

 

5.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

5.1.

Аналіз планування освітньої роботи з дітьми

упродовж місяця

завідувач,

вих.-методисти

 

5.2

Створення умов для формування культури поведінки під час харчування

 

упродовж місяця

завідувач,

вих.-методисти

 

5.3.

Планування роботи упродовж дня

упродовж місяця

завідувач,

вих.-методисти

 

5.4.

Підготовка до Новорічних ранків

12. –20.12

вих.-методисти

 

6.

Заходи взаємодії закладу з управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони

6.1.

Ліплення «Свічка-чарівниця» (ранній вік)

18.12

вихователі груп раннього віку

 

6.2.

Дидактична гра «Збери пожежну машину» (молодший, середній вік)

18.12

вихователі молодших та середніх груп

 

6.3.

Зустріч із працівниками пожежної служби (старший вік)

18.12

вихователі старших груп

 

7.

Заходи взаємодії закладу з управлінням дорожнього руху

7.1.

Малювання «Зебра на дорозі» (ранній вік)

26.12

вихователі груп раннього віку

 

7.2.

Заучування вірша «Машина» (молодший вік)

26.12

вихователі молодших груп

 

7.3.

Читання твору М. Познанської «Світлофор»  (середні групи)

26.12

вихователі середніх груп

 

7.4.

Бесіда за дидактичною картиною «Машини на мосту» (ст. вік)

26.12

вихователі старших груп

 

7.5

Консультація для батьків «Небезпека на дорозі»

26.12

педагоги

 

8.

Робота з батьками

 

8.1.

Виготовити папку-пересувку ,

 леп-бук «Розвивальна іграшка для малят»

14.12

вихователі груп раннього, молодшого віку

 

8.2.

Консультація «Розвиваємо художні здібності дитини»

 

20.12

вихователі середніх груп

 

9.

Робота методичного кабінету

 

9.1.

Підготувати презентації «Нові форми роботи з батьками»

21.12

Ковальова Н.В.

Безверха І.Г.

 

9.2.

Оформити групи до новорічного свята «Зимові фантазії»

10.12

 

 

9.3.

Виставка малюнків дітей «Зима-чарівниця»

6.12

педагоги

 

9.4.

Виставка виробів дітей разом з батьками, вихователями «Зимова казка»

18.12

педагоги

 

10.

Вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду

10.1

Поширювати передовий педагогічний досвід Мартинюк І.М. «Використання нових форм роботи співпраці з батьками»

 

21.12

 

вих.-методист

Макарова В.І.

Мартинюк І.М.

 

 

11.

Музичні свята і розваги:

11.1.

«Святий Миколай, до нас завітай» (усі вікові групи)

19.12

вихователі, музичні керівники

 

11.2.

« На гостини до зимової казки» (ранній вік)

 

20.12-

22.12

 

 

 

11.3.

«Новорічні пригоди» (молодший, середній вік)

 

11.4.

«Новорічні пригоди» (старший вік)

 

12.

Спортивні свята і розваги:

11.1.

Розвага «Найбільше багатство - здоров’я» (ранній, молодший вік)

27.12

Вихователі, інструктор з фізкультури Власенко О.В.

 

11.2.

Розвага «Подорож на острів здоров’я» (середня, старша група)

28.12

 

13.

План медичної роботи

 

12.1.

Здійснювати контроль за забезпе-ченням раціонального харчування дітей

упродовж місяця

сестра мед. ст. Бабська В.О.

 

12.2.

Контроль за введенням в раціон дітей фруктів і овочів, часнику, цибулі

упродовж місяця

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

12.3.

Дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо освітлення групових приміщень

упродовж місяця

заст. зав. госп.

 Тімченко Л.Г.

14.

Адміністративно-господарча робота

 

13.1.

Контроль за: веденням документації зав. господарством; зберіганням господарчого інвентарю, меблів

упродовж місяця

завідувач

Солодовник О.О.

 

13.2.

Придбати:

-         іграшки, новорічні прикраси;

-         миючі, дезинфікуючі засоби

до 19.12

заст. зав. госп.

 Тімченко Л.Г.

 

               

 

Вихователь-методист                                                    В. І. Макарова

План роботи на листопад

 

№п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

 

1.

Наради при завідувачу:

 

1.1.

 Затвердження плану роботи на листопад.

Про підготовку до тематичної перевірки «Про стан ігрової діяльності»

 

2.11

 

 

завідувач

Солодовник О.О.

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С., педагоги

 

1.2.

Про підготовку до звіту керівників гуртків

09.11

 

1.3.

Про підготовку до педагогічної ради

16.11

 

1.4.

 Про відвідування дітей

23.11

 

1.5.

 Про підсумок проведення роботи з батьками,

30.11

 

2.

Участь у міських заходах:

 

2.1

Семінар-практикум «Організація корекційно-розвивальної роботи практичними психологами в закладах дошкільної освіти»

(ЗДО № 20)

01.11

практичний психолог Кравцова Л.В.

 

2.2.

Проблемний семінар для керівників закладів дошкільної освіти «Роль керівника в організації роботи з дітьми з особливими освітніми проблемами» (ЗДО № 17)

22.11

Завідувач

Солодовник О.О.

 

2.3.

Методичне об’єднання вихователів-методистів «Майстер-класи у системі методичної роботи з педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти»

(ЗДО №26)

28.11

вихователі-методисти

 

2.4.

Методичне об’єднання музичних керівників «Сучасні підходи до організації свят та розваг у ЗДО. Використання фольклору в різних видах діяльності як одна із складових розвитку творчої та креативної дитини  (ЗДО № 27)

 

Кисіль Д.О.

 

2.5.

Методичне об’єднання вихователів груп раннього віку «Мовленнєве зростання дитини раннього віку засобами художньо-естетичного спрямування» (ЗДО № 5)

 

Куриленко В.М.

 

 

2.6.

Методичне об’єднання вихователів груп молодшого та середнього віку «Сучасна модель розвитку соціальної компетентності в дітей дошкільного віку» (ЗДО № 38)

 

Сіроштан В.В.

 

2.7.

Методичне об’єднання вихователів груп старшого  віку «Формування соціальної компетентності дитини в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (НВК № 37)

 

Мартинюк І.М.

 

 

3.

Методична робота з кадрами

 

3.1.

Семінар-практикум «Впровадження ТРВЗ в практику роботи»

Засідання 1

1.  Розвиток творчих здібностей дітей засобами ТРВЗ.

Засідання 2

1. «Системний оператор» та його складові.(практичний показ)

 

 

 

 

09.11

 

 

14.11

 

 

вихователь-методист

Макарова В.І.,

педагоги

 

 

 

Теницька О.І.

 

3.3.

Педагогічна рада «Гра – джерело розвитку дошкільників»

 

30.11

педагоги

 

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради

 

вих.-методист

Макарова В.І.

 

2. Вимоги програми щодо проведення ігрової діяльності

завідувач Солодовник О.О.

 

 

3. Про стан проведення ігрової діяльності з дітьми

вих.-методист

Макарова В.І.

 

4. Сюжетно-рольова гра як засіб виховання особистості

Мартинюк І.М.

 

5. Педагогічний супровід ігрової діяльності

Теницька О.І.

6. Презентація сторінки сайту (досвід роботи)

Подус О.А.

7. Використання ігор за інноваційними технологіями

Кравченко Л.А.

 

8. Затвердження рішення педагогічної ради

 

завідувач Солодовник О.О.

 

4.

Відкриті покази різних видів роботи

4.1.

Інтегроване заняття з англійської мови з використанням інтерактивної дошки

14.11

Подус О.А.

 

4.2.

Інтегроване заняття з використанням пошуково-дослідницької діяльності

20.11

Кравченко Л.А.

 

 

5.

Робота клубу педагогів-початківців «Пошук»

 

5.1.

Семінар-практикум «Використання мультимедійних дидактичних ігор-вправ у роботі з дітьми»

12.11

 

Пестун О.Г.

 

6.

Робота творчої групи

6.1.

Засідання №3

Розробити поради для  батьків щодо організації спільної діяльності   з  дитиною вдома

 

26.11

 

Волохова Н.І.

Кравченко Л.А.

Мартинюк І.М.

 

7.

Педагогічна майстерня спеціалістів

7.1

Підібрати мультимедійні   дидактичні ігри  за лексичними темами до медіатеки закладу

 

28.11

 

Пестун О.Г.

Подус О.А.

 

8.

Консультації:

 

 

8.1.

Дидактичні ігри за технологією ТРВЗ

 

09.11

Теницька О.І.

 

8.2.

Бізіборд  або як зайняти малюків

14.11

вих.-методист Тарасенко В.С.

 

8.3.

Використання LEGO-конструювання у роботі з дітьми

 

20.11

Охріменко О.В.

 

9.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

9.1.

Тематичний контроль

«Про стан ігрової діяльності»

 

 

упродовж місяця

завідувач, вих.-методисти

 

10.

Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою

10.1.

1. Батьківські збори «Підготовка дітей до школи», з участю учителів шкіл № 12, 13. Обмін думками

2. Звіт керівників гуртків дітей старшого віку

20.11

завідувач,

вих.-методисти,

вчителі,

педагоги

 

10.2.

Організувати взаємовідвідування занять – учителями, уроків – вихователями

упродовж місяця

вихователі груп старшого віку

 

10.3.

Використовувати в освітній роботі  з дітьми: читання творів про школу, бесіди

упродовж місяця

вихователі груп старшого віку

 

11.

Заходи взаємодії закладу з управлінням дорожнього руху

 

Тиждень безпеки дорожнього руху          

12.11-16.11

11.1.

1.Оформити виставку літератури в методичному кабінеті «Особиста безпека дитини»

2. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі   фото- та відео- робіт «Молодь за безпеку дорожнього руху»

до 16.11

 

 

 

 

 

 

12.11

Вихователь-методист

 

Тарасенко В.С.

Демидова Н.Я.

 

 

11.2.

-     Ранній вік: розглядання дидактичної картини «Вулиця міста»

-     Молодший вік: порівняння іграшок автобус і автомобіль, розучування вірша «Машина»

-    Середні групи: Моделювання ситуації «Дорога з острівцем безпеки»

-      Старший вік: розповідь «Службовий транспорт»

Ховрич Т.А.

 

 

 

Носаль В.Б.

 

Демидова Н.Я.

 

 

 

Мартинюк І.М.

 

12.

Заходи взаємодії закладу з управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони

12.1.

Підібрати консультації для батьків «Хвилинки безпеки»

 

 

23.11

вихователі

 

12.2.

Ранній вік: бесіди за тематичними ілюстраціями «Не грайся з вогнем»

Молодший вік: читання творів про пожежну безпеку

Старший вік: Вікторина «Пожежна безпека»

 

Мірошниченко В.С.

 

Сіроштан В.В.

 

 

Охріменко О.В.

 

13.

Робота з батьками

 

13.1.

Загальні батьківські збори:

1. Про наступність роботи ЗДО та школи

2. Звіт керівників гуртків

 «Зірочки Ювілейного»

21.11

завідувач,

 вих.-методисти

керівники гуртків

 

13.2.

Рекомендації «Раціональне харчування – одна з основних умов здоров`я»

23.11

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

13.3.

Поради «Роль сімї у збереженні психологічного здоров’я дітей»

29.11

пр. психолог Кравцова Л.В.

 

14.

Робота методичного кабінету

 

14.1.

Розробити методичні рекомендації щодо використання Інтерактивної дошки

16.11

вих.-методист

Тарасенко В.С.

Пестун О.Г.

 

14.2.

Поповнити медіатеку дидактичними іграми з мовленнєвого розвитку.

до 28.11

Безверха І.Г.

Солодовник М.К.

 

14.3.

Виготовити дидактичні ігри з використанням коректурних  таблиць

до 20.11

Кравченко Л.А.

Охріменко О.В.

 

14.4

Провести тематичний тиждень толерантності

Скласти заходи до тематичного тижня

12.11-16.11

практичний психолог Кравцова Л.В.

педагоги

 

15.

Музичні свята та розваги:

15.1

- «Колисанки від матусі»

 (ранній, молодший вік)

 

 

- «Ой , яка чудова українська мова»

(середній вік)

 

 

- «Мій тато»

 

- «Козацькі забави»

 (старший вік)

 

 

14.11

 

 

 

23.11

 

 

 

27.11

 

29.11

 

 

Ховрич Т.А.

Мірошніченко В.

Носаль В.Б.

Сіроштан В.В.

 

Демидова Н.Я.

Охріменко О.В.

Ковальова Н.В.

 

ВолоховаН.І.

Теницька О.І.

 

Мартинюк І.М.

Кравченко Л.А.

 

16.

Спортивні свята та розваги

16.1.

- Спортивна розвага «Як мураха додому поспішала»

 (ранній, молодший вік)

-  Музично-спортивна розвага «Де козак, там і слава» (середня, старша група)

- Спортивна розвага «Ми зі спортом дружимо» (старша група)

 

13.11

 

 

29.11

 

29.11

 

Інструктор з фізкультури Власенко О.В., вихователі

 

17.

План медичної роботи

17.1.

Контроль за дотриманням розподілу часу дня з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей

до 16.11

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

17.2.

Контроль за проведенням фізкуль-турних занять із врахуванням стану здоров’я дитини.

до 23.11

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

17.3.

Контроль за організацією харчуван-ня дітей та дотриманням санітарних вимог

до 28.11

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

17.4.

Проаналізувати стан здоров’я дітей, їх розвиток та захворюваність

до 30.11

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

18.

Адміністративно-господарча робота

 

18.1.

Здійснювати контроль за санітарним станом груп та ділянок дошкільного закладу

Упродовж місяця

Заст. зав. госп. Тімченко Л.Г.

 

18.2.

Виробнича нарада:

1. Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір

2. Про напрями роботи з батьками

 

26.11

завідувач

Солодовник О.О.

 

голова ПК

Кравченко Л.А.

 

                   

 

 

План роботи на жовтень

 

 

№п/п

Зміст роботи

 

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

 

1.

Наради при завідувачу:

 

1.1.

Затвердження плану роботи на жовтень.

 Моніторинг рівня розвитку дітей на початку навчального року.

 

5.10

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С., педагоги

 

1.2.

Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників у 2018 р.

 

12.10

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С., педагоги

 

1.3.

Обговорення нормативних документів про  використання української  мови.

19.10

завідувач

Солодовник О.О.

вих.методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С., педагоги

 

1.4.

 

Підсумок роботи за місяць.

26.10

 

2.

Участь у міських заходах:

 

2.1.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»

 

вих.-методист, педагоги

 

3.

Методична робота з кадрами

 

3.1.

Теоретичний семінар: «Впровадження програми Впевнений старт»

 Засідання 2  

«Форми роботи з дітьми»

12.10

вих.-методист, Волохова Н.І.

Кравченко Л.А.

Мартинюк І.М.

 

3.2.

Семінар-практикум

«Казкотерапія. Виховання казкою за Л.Фесюковою».

Засідання1.

Нетрадиційна робота з казкою. Можливості використання педагогами, в роботі з дітьми художніх казок

19.10

вихователь-методист

Макарова В.І.,

Охріменко О.В.

 

3.3.

Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО»

19.10

вихователі груп раннього віку,

практичний психолог

Кравцова Л.В.

 

3.4

Психолого-педагогічний супровід дітей груп компенсуючого типу

27.10

учителі-логопеди,

практичний психолог

Кравцова Л.В.

 

4.

Робота творчої групи:

4.1.

 

II засідання:

1 Підготувати  презентаційні матеріали до проведення  занять за Програмою Впевнений старт

2. Виготовлення розвивальних ігор, завдань, вправ  відповідно «Книги дошкільника»

 

08.10

 

 

члени творчої групи,

вихователі старших груп

 

5.

Педагогічна майстерня спеціалістів:

5.1.

ІІ засідання

Розробити пам’ятку

« Можливості використання інтерактивної дошки в освітньому процесі»

10.10

Вих.-методист Тарасенко В.С.

 

5.2.

Підібрати мультимедійні дидактичні ігри для.

Пестун О.Г.

 

6.

Робота клубу «Пошук» педагогів-початківців

 

6.1.

Вимоги  Програми щодо організації ігрової діяльності з дітьми

 

16.10

члени клубу «Пошук»

 

6.2.

Сенсорно-дидактичні ігри

 

23.10

вихователі-спеціалісти

 

7.

Консультації:

 

7.1.

Портрет сучасного вихователя

5.10

Пр.психолог

 

7.2.

Нові підходи до організації занять

12.10

вих.-методист Тарасенко В.С.

 

7.3

Вихователі, які вміють грати - виграють

19.10

вих.-методист

Макарова В.І.

 

8.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

8.1.

Аналіз планування освітньої роботи з дітьми

упродовж місяця

Завідувач,

вих.-методисти

 

8.2.

Моніторинг рівня розвитку дітей.

упродовж місяця

Завідувач,

вих.-методисти

 

8.3.

Медико-педагогічний контроль за проведенням занять з фізкультури

 

9.

Відкриті покази різних видів роботи

9.1.

 Форми роботи з дітьми за програмою «Впевнений старт»

12.10

Вихователі старших груп

 

 

10.

Тиждень безпеки дитини

10.1.

Ранній вік

-      Бесіда «Чому з вогнем не граються»

-     Розгляданняілюстрацій із зображенням автобуса

Молодший вік

-      Дидактична гра «Що потрібно пожежнику» (ознайомлення з протипожежним інвентарем)

-     Розглядання дидактичної картини «Вулиця міста»

Середні групи

-     Порівняння автобуса й тролейбуса

Старший вік

-     Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог»

-     Бесіда з розв’язанням проблемних ситуацій

 

 

 

22.10 – 26.10

 

МірошниченкоВ.С

Ховрич Т.А.

Куриленко В.М.

 

 

Носаль В.Б.

СіроштанВ.В.

 

 

 

 

Демидова Н.Я.

Ковальова Н.В.

 

Волохова Н.І.

Кравченко Л.А.

Мартинюк І.М.

Теницька О.І.

 

 

10.2.

Консультації для батьків:

-   «Як створити безпечний простір вдома» (молодший вік)

-   «Правила пожежної безпеки» (старший вік)

 

23.10

Носаль В.Б.

СіроштанВ.В.

 

Теницька О.І.

 

 

 

 

10.3.

Провести бесіду «Формування у дошкільників  свідомого ставлення до особистої безпеки та інших навичок безпечної поведінки на дорозі»

24.10

 

вихователі усіх вікових груп

 

 

11.

Робота з батьками

 

11.1.

Консультації:

-         «Що таке готовність дитини до школи?»

-         «Як допомогти дитині?»

-         «Розвиваємо мовлення малят»

19.10

 

Охріменко О.В.,

 Теницька О.І.

 

Кравченко Л.А.,

Мартинюк І.М.

 

12.

Робота методичного кабінету

 

12.1.

Оформити виставку новинок методичної літератури «Організація ігрової діяльності  з дітьми»

5.10

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

12.2.

Продовжувати підбирати рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням

 

19.10

Вихователі старших груп

 

 

12.3.

Поповнювати медіатеку мультимедійних презентаціями  за лексичними темами до програми «Дитина»

17.10

Вихователь

Волохова Н.І.

Подус О.А.

 

12.4.

Видати наказ по ДНЗ «Про підготовку та проведення атестації у 2018 році». Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації

до 20.10.

2017

голова атестаційної комісії

Солодовник О.О.

 

12.5.

Виготовити папки-пересувки, ширми з проблем:

-         «Граємо разом з батьками»

 

-         «Розвиваємо мовлення»

 

-         «Рух-це життя»

 

 

17.10

 

 

 

 

Ховрич Т.А.

 

Демидова Н.Я.

 

Сіроштан В.В.

 

12.6.

Розробити психолого-педагогічні проекти з соціально-економічного напряму

 

25.10 – 27.10

вихователі

Теницька О.І,

Волохова Н.І.

 

 

12.7.

День золотої осені

23.10

24.10

вихователі

 

12.8.

Виставка малюнків «Мальовнича осінь»

до 12.10

педагоги,

керівники гуртків

 

12.9.

Музичні свята і розваги

 

- Розвага «Чарівні звуки музики»

(усі вікові групи)

- «Осінь завітала, діток привітала»

 (ранній вік, молодші групи)

- «Осінній ярмарок»

(старші, середні групи)

05.10

 

 23.10  

 

24.10

Педагоги, музичні керівники

Бабута Д.О.,

Кисіль Д.О.,

 

 

12.10

Спортивні свята і розваги

 

 

 

 

- Розвага «Малятко-здоров’ятко» (ранній, молодший вік)

- Спортивна розвага «У колі друзів» (усі вікові групи)

30.10

 

31.10

Педагоги, інструктор з фізкультури Власенко О.В.

 

13.

План медичної роботи

 

13.1.

Контроль за проведенням фізкуль-турних занять із врахуванням стану здоров’я дитини.

23.10

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

13.2.

Контроль за організацією харчуван-ня дітей та дотриманням санітарних вимог

26.10

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

13.3.

Спостереження за дотриманням розподілу часу дня

упродовж місяця

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

13.4.

Проаналізувати стан здоров’я дітей, їх розвиток та захворюваність

29.10

сестра мед. ст.

Бабська В.О.

 

14.

Адміністративно-господарча робота

 

14.1.

Розробити заходи по підготовці ДНЗ до зимового періоду

до 5.10

заст. зав. госп.

Тімченко Л.Г.

 

14.2.

Контроль за веденням документації; використанням медичних препаратів сестрою медичною старшою

до 18.10

завідувач

Солодовник О.О

 

14.3.

Інвентаризація іграшок

до 5.10

вих.-методист Макарова В.І.

 

План роботи на вересень

 

№п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відміт-ка про вико-нання

Підвищення педагогічної майстерності

1.

Наради при завідувачу:

1.1.

Про програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ. Про перелік навчальної літератури рекомендації МОН України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 н.р. (Лист МОН України №1/9-501 від 20.08.2018 )

Затвердження плану роботи на вересень.

 

 

03.09

завідувач

Солодовник О.О.

вих. методисти Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

педагоги

 

 

1.2.

Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ.(інструктаж)

 

 

07.09

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

1.3.

Про стан ведення ділової документації педагогами ЗДО відповідно до Примірної інструкції з діловодства. (довідка)

 

14.09

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

1.4.

Підсумок оформлення приміщення груп та розміщення наочної інформації в батьківських куточків.

 

21.09

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

1.5

Підсумок роботи за вересень.

 

28.09

завідувач,

вих. методисти,

педагоги

 

2.

Участь у міських заходах:

2.1.

Секційні засідання:

-  музичних керівників (НВК № 37)

-  учителів-логопедів (ЗДО № 1)

 

-  інструкторів з фізкультури (НВК № 34)

-  працівників психологічної служби (ССШ №1)

 

05.09

04.09

 

06.09

 

06.09

 

Бабута Д.О.

СолодовникМ.К.

 

Власенко О.В.

 

Кравцова Л.В.

 

3.

Методична робота з кадрами

3.1.

Призначити наставників для молодих педагогів: Кравченко Л.А.,

Мартинюк І.М., Охріменко О.В., Солодовник М.К., Волохова Н.І.,

Носаль В.Б., Теницька О.І.

03.09

вих.-методист

Макарова В.І.

 

3.2.

Педагогічна майстерня спеціалістів (І засідання)

1. План роботи педагогічної майстерні з проблеми: «Використання інтерактивної  дошки в освітньому процесі»

2. Опрацювання нормативно-право-вих документів про використання ІКТ в ДНЗ

3. Вивчення та аналіз науково-методичної літератури з проблеми

10.09

керівник педагогічної майстерні

Тарасенко В.С. члени педагогічної майстерні

 

3.3.

Робота клубу «Пошук» педагогів-початківців (І засідання)

1.  Ознайомлення слухачів клубу молодого вихователя «Пошук» з планом роботи на 2018-2019 н. р.

2.  Огляд педагогічної та психо-логічної літератури, періодичних видань з питань організації пред-метно-розвивального середовища

21.09

керівник клубу «Пошук»

Кравченко Л.А.,

члени клубу

 

3.4.

Робота творчої групи з проблеми:

 «Упровадження освітньої програми  «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку»

I засідання

1.  Зміст та структура Освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку

2.  Опрацювання нормативно-правових документів про організацію роботи  за Програмою

3.   Вивчення та аналіз  освітньо-методичного забезпечення до Програми

03.09

керівник

творчої групи Солодовник О.О.

вихователь-методист Макарова В.І.

педагоги

 

3.5.

Надання методичної допомоги щодо здійснення самоосвіти педагогів (портфоліо педагога)

упродовж місяця

вих.-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

 

4.

Консультації для педагогів:

4.1.

Дитина на порозі дошкільного закладу: як діяти вихователю?

07.09

вих.-методист

Макарова В.І.

 

4.2.

Ранок радісних зустрічей.

24.09

вих.-методист Тарасенко В.С.

 

5.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

5.1.

Оформлення груп до нового навчального року

 

14.09

завідувач, вих.методисти

 

5.2.

Аналіз планування освітньої роботи з дітьми

6.

Заходи взаємодії закладу з управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони

6.1.

Обговорення нормативно-правових документів з безпеки життєдіяльності дітей у ДНЗ

21.09

завідувач Солодовник О.О

вих.-методисти

 

6.3.

- Перегляд мультфільму «Кицькин дім» (ранній вік)

-      - Куточок книги . Розгляд ілюстрацій про пожежу

 (молодший вік)

-   Екскурсія до пожежної частини

(старший вік)

 

 

21.09

педагоги усіх вікових груп

 

7.

Заходи взаємодії закладу з управлінням дорожнього руху

7.1.

Консультація для педагогів

«Оформлення куточків безпеки дорожнього руху»

10.09

завідувач Солодовник О.О

вих.-методисти

 

7.2.

-     Розгляд іграшкового вантажного автомобіля (ранній вік)

-    Конструювання пасажирського та вантажного транспорту (молод. вік)

-      Бесіда за дидактичною картиною «Перехрестя» (старший вік)

10.09

педагоги усіх вікових груп

 

8.

Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою

8.1.

Цільова прогулянка до школи «Свято першого дзвоника»

03.09

вихователі

 

8.2.

Зміст, форми та методи освітньої роботи в ДНЗ і початковій школі. Нова українська школа: реалії сьогодення

07.09

завідувач,

вих.-методисти,

учителі

 

8.3.

Створити інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків, вихователів

до 14.09

вих.-методист

Макарова В.І.

 

8.4.

Оформити «Куточок школяра»

до 14.09

педагоги

 

9.

Робота з батьками

9.1.

Вивчити статус та середовище родини та скласти банк даних про кожну сім'ю

10.09

вихователі

 

9.2.

Ознайомити з основними вимогами «Дитина» щодо виховання та розвитку дошкільників

12.09

вихователі

 

9.3.

«Адаптація дітей раннього віку до дитсадка» (рекомендації)

06.09

пр.психолог

Кравцова Л.В.

 

 

9.4.

Особливості  психічного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку (консультація)

14.09

пр.психолог

вихователі

 

9.5.

Консультація «Ми – батьки майбутніх першокласників»

28.09

вихователі

 

9.6.

Групові батьківські збори

 

 

 

Ранній вік

1. Співробітництво сім’ї  та дош-кільного закладу в період адаптації дітей.

2. Анкетування. Загальні відомості про дитину та методи виховання в сімۥї.

 

07.09

 

 

 

КуриленкоВ.М.

Тарасенко В.С.

 

10.

Соціально-педагогічний патронат сім'ї

10.1.

Облік дітей дошкільного віку по мікрорайону

20.09

вих.-методист

Макарова В.І.

 

11.

Робота методичного кабінету

11.1.

Підібрати інформацію до рубрик батьківського куточку

14.09

вихователі

 

11.2.

День вишиванок

04.09

вихователі

 

11.4.

Виставка дитячих малюнків

«Я люблю свій дитячий садок»

10.09

педагоги

 

11.5.

Музичні свята і розваги:

«Іграшки  нашого садочка»

(ранній вік, молодші групи)

- «Свято вишиванок»

(усі вікові групи)

 

22.09

 

04.09

 

Музичні керівники

 

11.6.

Спортивні свята і розваги

Олімпійський тиждень (заходи)

- Розвага «У Смішарика в гостях» (ранній, молодший вік)

- Розвага «У Лікаря Айболита»

(середня, старша група)

 

з 10.09 по 14.09

 

Інструктор з фізкультури Власенко О.В.

 

12.

План медичної роботи

12.1.

Аналіз стану здоров’я дітей, їх розвитку та захворюваності

упродовж місяця

Завідувач,

с/м старша

 

12.2.