Педагогічна рада

Шановні педагоги!

 

Педагогічна рада відбудеться

23 лютого 2018 року

 

Тема: «Художньо-естетичний розвиток дошкільників

у світі патріотичного виховання»

 

Порядок денний

1.     Виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач – вихователь-методист Макарова В.І.).

2.     Значення художньо-естетичного розвитку у здійсненні патріотичного виховання (доповідач – завідувач Солодовник О.О.).

3.     Про стан художньо-естетичного розвитку дітей(доповідач – вихователь-методист Макарова В.І.).

4.     Патріотичне виховання у контексті розвитку духовності дитини дошкільного віку засобами зображувальної діяльності (доповідач – вихователь Мартинюк І.М.)

5.     Використання картин українських художників у роботі з дітьми за допомогою мультимедійних презентацій(доповідач – вихователь Кравченко Л.А.).

6.     Значення зображувальної, музичної, театралізованої діяльності у  розвитку творчої особистості дошкільника. Використання інтерактивної дошки(доповідач – вихователь Пестун О.Г.)

7.     Рішення педагогічної ради(доповідач – вихователь-методист Макарова В.І.).

 

Література:

1.            Закон України «Про освіту»(від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII)

2.       Закон України «Про дошкільну освіту»(від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ)

3.       Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додаток до наказу МОН від 16.06.2015 р. № 641)

4.            Інструктивно-методичні рекомендації національно-патріотичного               виховання у дошкільних навчальних закладах(додаток до листа МОН від 25.07.2016 № 1/9-396)

5.            Л.Я.Скиданова, Л.І.Сірченко. Декоративне малювання та аплікація в дитячому садку – 2-ге вид. – Київ, 1981

 

6.            Є.Ф.Лозинська. Українське народознавство дітям дошкільного віку : Метод. Посібник для дошкільних закладів – Львів: Оріяна-Нова, 2008


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. ДНЗ №28 «Ювілейний»

_________О.О.Солодовник

«9» лютого 2018 року

План підготовки до педагогічної ради

«Художньо-естетичний розвиток дошкільників

у світі патріотичного виховання»

 

Зміст роботи

Термін

Виконавці

1.      

 

Провести педагогічну раду «Художньо-естетичний розвиток дошкільників у світі патріотичного виховання»

23.02.18

завідувач

Солодовник О.О.

2.      

Видати наказ «Про підготовку та проведення педагогічної ради «Художньо-естетичний розвиток дошкільників у світі патріотичного виховання»

14.02.18

завідувач Солодовник О.О.

3.      

 

Провести нараду при завідувачу: «Підготовка до педагогічної ради»

09.02.18

вих.-методист

Макарова В.І.

4.      

 

Робота творчої групи: обговорити питання педагогічної ради; підготувати перелік літератури та матеріалів періодичної преси з теми педагогічної ради.

12.02.18

члени творчої групи

5.      

Підготувати проект рішення педагогічної ради.

до 20.02.18

члени творчої групи

6.      

Підготувати проект наказу про затвердження рішення педагогічної ради.

до 20.02.18

завідувач Солодовник О.О.

7.      

Підготувати та обладнати приміщення для проведення педагогічної ради.

до 23.02.18

вих.-методист

Макарова В.І.

Робота з педагогами

1.

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовності дитини дошкільного віку засобами зображувальної діяльності

до 22.02.18

Мартинюк І.М., Теницька О.І., Охріменко О.В.,

Носаль В.Б.,

 Терещенко Г.І.,

Іванова Г.М,

2.

Використання картин українських художників у роботі з дітьми за допомогою мультимедійних презентацій

до 22.02.18

Кравченко Л.А., Волохова Н.І.,

 Подус О.А., Плут О.Ю.

Солодовник М.К., Безверха І.Г.,

3.

Значення зображувальної, музичної, театралізованої діяльності у  розвитку творчої особистості дошкільника. Використання інтерактивної дошки

до 22.02.18

Пестун  О.Г.,

Мірошніченко В.С., Демидова Н.Я.,

Сіроштан В.В.,  БабутаД.О.,Кисіль Д.О.,

Ковальова Н.В.

Ховрич Т.А.Освітні завдання на 2017 - 2018 навчальний рік

  • створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти;
  • забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи;
  • реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Орієнстовне навчальне навантаження на дитину в ДНЗ

(Наказ МОН України від 20 квітня 2015 року № 446)

Вік дітей

Ранній вік

 ( 1-2р.)                    (2-3р).

Молодший вік

(3-4р.)

Середній вік

(4-5р.)

Старший вік

(5-6-7 р.)

Назви занять:

 

 

 

 

 

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природними довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна  діяльність (музична, образотворча, театральна)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров'я та фізичний розвиток

2

2

3

3

3

Кількість занять

9

10

11

12

15

Тривалість проведення

10 хв.

10 хв.

15 хв.

20 хв.

25 хв.

Тривалість занять з фізкультури

15 хв.

15 хв.

20 хв.

25 хв.

30 хв.